Medlem af CfK

Medlemmerne er en af de vigtigste ressourcer i CfK
Center for Konfliktløsning har ca. 200 medlemmer - altovervejende enkeltpersoner, men også en del kollektive medlemmer (organisationer, kommuner, foreninger, virksomheder). Som medlem får du tilsendt vores nyhedsbrev, og du inviteres til alle vores arrangementer - dialogzonemøder, konferencer, temamøder m.v. Desuden får du rabat på vores kurser.

Du kan endvidere få gratis konfliktfaglig sparring fra CfKs seniorrådgiver Else Hammerich. Det kan fx være ift en aktivitet, en opgaver eller et projekt, du er i gang med eller involveret i.

Medlemmerne har derudover mulighed for at være aktive, danne netværk og mødes på medlemstræf og generalforsamling. Generalforsamlingen holdes én gang årligt, hvor medlemmerne deltager med stemmeret. 

Du kan blandt andet få tilsendt informationsfoldere og den skriftlige årsberetning, som også kan downloades nedenfor, og du kan holde dig ajour via vores hjemmeside eller vores Facebook gruppe her.

Pris
Et medlemskab koster 400 kr. om året.
Hvis du er arbejdsløs, studerende eller pensionist koster det 150 kr. om året.
Kollektive medlemmer betaler 1.000 kr. om året. 

Tilmelding
Ønsker du at blive medlem, skal du blot udfylde informationerne her.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil på kursus eller har brug for konfliktrådgivning eller mægling.   

Henvendelse til: medlem@konfliktloesning.dk eller på tlf.: 35 20 05 50.

Hvis du er aktiv i en ungdomsforening og gerne vil arbejde med konfliktløsning i foreningslivet, har du også mulighed for at være med i CfK-Ung: http://konfliktloesning.dk/side/12/cfk-ung

BilagStørrelse
PDF icon Aarsberetning_2014.pdf1.62 MB