Konfliktmægling

Center for Konfliktløsning tilbyder at mægle mellem to eller flere parter både på arbejdspladser og i private sammenhænge. Vores konfliktmæglere er upartiske, og deres rolle er at lede deltagerne gennem dialog til forhandling og holdbare aftaler. Hvad enten det drejer sig om mægling mellem grupper eller mellem enkeltpersoner, bliver hver enkelt mægling forberedt grundigt. Det er en forudsætning for mægling, at parterne deltager frivilligt.

Mægling kan for eksempel komme på tale:

  • mellem grupper eller enkeltpersoner, som er gået skævt af hinanden
  • i organisationer, foreninger og på arbejdspladser, hvor forskellige værdier blokerer for samarbejdet
  • i familier, hvor stærke følelser skaber voldsomme modsætninger
  • mellem naboer og i beboerforeninger.

Centrets mæglere har stor erfaring med konfliktmægling. De er undervisere i centret og har derudover gennemgået et særligt trænings- og godkendelsesforløb internt hos os. Se vores mæglere under http://www.konfliktloesning.dk/undervisere

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller du vil bestille en mægling, så kontakt faglig leder Kirsten Frydensberg på kf@konfliktloesning.dk eller på telefon 35200555.